Jesteś tutaj: Start / Erasmus + / Cele projektu

Cele projektu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Cele projektu:

Uczniowie rozszerzają swoją wiedzę na temat ekosystemu, fauny i flory w aspekcie lokalnym i ogólnym Polski oraz krajów uczestniczących w projekcie. Rozpoznają problemy związane z zagrożeniem środowiska naturalnego (np. efekt cieplarniany)  i uczą się je rozwiązywać. Dzielą się nabytą wiedzą ze społecznością szkolną i środowiskiem lokalnym.

Działania przewidziane w projekcie mają na celu rozwinięcie w uczniach dobrych praktyk  i dbałości o środowisko naturalne. Uczyni ich to bardziej odpowiedzialnymi obywatelami, doceniającymi i szanującymi otaczającą nas przyrodę.

Udoskonalenie i rozwinięcie w uczniach kompetencji językowych(język angielski) i cyfrowych. Imersja językowa nastąpi poprzez ciągłe kontakty uczniów wszystkich partnerów projektu na platformie e twinnigowej, blogu, Facebooku.

 

W  projekcie zostały zaplanowane 3 etapy.

1-wszy etap:

Uczniowie poszukują i gromadzą materiały zebrane w lokalnym środowisku.

2- gi etap

Uczniowie podejmują się badań nad zebranymi materiałami poprzez:

* katalogowanie w formie e booka swoich obserwacji,

* stworzenie nagrania szkoleniowego, które przedstawia zagrożenie lokalnego środowiska,

* stworzenie przewodnika dobrych praktyk, zawierających porady jak dbać o środowisko naturalne.

* zrobienie plakatu projektowego pokazującego tematykę projektu

3 - ci etap - upowszechnianie wiedzy

Uczniowie dzielą się zdobytą wiedzą  w lokalnym środowisku oraz ze swoimi rówieśnikami z innych krajów partnerskich poprzez wykorzystanie następujących narzędzi:

* szkolną stronę internetową
* weblog
* platformę eTwinnigową
* Facebook
* You Tube
* wystawy
* prezentacje multimedialne
* lekcje prowadzone przez uczniów
* gazetka projektowa