I spotkanie projektowe Łotwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Łotwa: Dikli 2018

Przejdź do - Łotwa: Dikli 2018

Nasze Łotewskie spotkanie z naturą /Łotwa: Dikli 2018/

Erasmus + tytuł projektu: Nature and outdoor Education


W dniach od 26 do 28 listopada odbyło się pierwsze spotkanie nauczycieli koordynujących projekt Erasmus + Nature and Outdoor Education w Dikli.

Spotkanie to miało na celu sprecyzować cele, które będą realizowane w ramach projektu, określić zasady współpracy oraz omówić kolejne spotkania projektowe w Finlandii i Portugalii.

Oprócz kwestii merytorycznych uczestniczyliśmy w wielu zajęciach terenowych wspólnie z uczniami szkoły w Dikli. Była to na przykład ścieżka edukacyjna dotycząca rozpoznawania pospolitych gatunków drzew. Ścieżkę tą współtworzyli sami uczniowie szkoły. Po zajęciach terenowych odbyły się warsztaty praktyczne, które miały na celu utrwalenie zdobytej wiedzy.

Inną formą aktywności, w której uczestniczyliśmy było na przykład uczenie się matematyki poprzez wykorzystanie elementów przyrody / liście, gałązki, mech/ -  układanie na boisku szkolnym symboli matematycznych. 

Myślę, że świetnie się przy tym wszyscy wspólnie nie tylko uczyliśmy ale również bawiliśmy i zintegrowaliśmy.

2 grudnia 2018
Koordynator projektu: Monika Wielgosz
Czytaj więcej o: Łotwa: Dikli 2018