Ekologia

Wymiana uczniowska


Uczniowie w projekcie:

Uczniowie klas 7 i 8 i 3, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie zostaną podzieleni na

3-4 grupy prowadzone przez nauczycieli przedmiotów  biologi, geografi, informatyki

 

Wymiana uczniowska:

16 uczniów będzie mogło wziąć udział w wymianie młodzieżowej ( 4 wymiany po 4 uczniów) Do projektu uczniowie zostaną wybrani pod kątem ich zaangażowania w projekcie.

 

WYMIANY UCZNIOWSKIE

1) Wymiana Finlandia – kwiecień 2019 - 6 dni.

Tematyka:  Środowisko naturalne wokół nas.  Utworzenie portfolio - herbs documentation.  Scenariusz lekcji do Science Chapter.

2) Wymiana Portugalia - maj 2019

Tematyka: Obserwacja i  dokumentacja przyrody wokół nas.  Tworzenie scenariuszy lekcji do Science Chapter.

3)  Polska  jako kraj goszczący - wizyta partnerska - czerwiec 2019

Tematyka:  Ekosystem wokół nas.  Scenariusz do Science Chapter.

4) Wymiana  Turcja – maj 2020

Tematyka:  Dokumentowanie dotychczasowych obserwacji.

5)Wymiana Łotwa - czerwiec 2020

Tematyka: dokumentacja obserwacji.

 

WYMIANA NAUCZYCIELI:

1. Łotwa - listopad 2018

Tematyka: przegląd głównych założeń projektu, wzajemne poznanie szkół partnerskich w projekcie.